Sunday, November 22, 2009

TAHNIAH!!!

KEPADA ANAK-ANAK SEMUA, TAHNIAH DIUCAPKAN DI ATAS KEJAYAAN ANDA TEMPOH HARI IAITU MENDAPAT KEPUTUSAN UPSR DENGAN CEMERLANG. MAKA INILAH HARINYA BAGI ANDA UNTUK MENJADI SALAH SEORANG PELAJAR YANG AKAN BELAJAR DI MCKK. CARANYA IALAH DENGAN MENGHUBUNGI SEKOLAH ANDA. DAPATKAN BORANG UNTUK KE SBP, ISI DAN HANTAR MENGIKUT ALAMAT YANG TERTERA. KEMUDIAN JIKA BERJAYA, ANDA AKAN DIHUBUNGI KELAK. INGAT YE SOLID LIMA A .SELAMAT BERJAYA.

Tuesday, November 17, 2009

KERJA KURSUS

TINGKATAN 1.
1. BUAT FOLIO MENGENAI SALASILAH- KELUARGA ASAS DAN KEMBANGAN SEBELAH AYAH DAN IBU.
2. NYATAKAN ENAM KEPERLUAN BAGI MENCAPAI CITA-CITA ANDA.
3. DAPATKAN MAKLUMAT LENGKAP MENGENAI SEKOLAH ANDA - FOLIO.

TINGKATAN 2.
1. BUAT KAD UCAPAN KEPADA IBU ATAU BAPA ATAU PENJAGA SEMPENA HARI LAHIR MEREKA - KAD UCAPAN
BUATAN SENDIRI/BELI.
2. SENARAIKAN PUNCA-PUNCA MASALAH ALAM SEKITAR DAN CADANGAN BAGAIMANA MENGATASINYA
- FOLIO.
3. MENGHARGAI JASA DAN SUMBANGAN PEMIMPIN-PEMIMPIN NEGARA - FOLIO.

TINGKATAN 3.
1. PILIHAN KERJAYA YANG SAYA MINATI - FOLIO.
2. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN ALAM SEKITAR.
- PERANAN JABATAN-JABATAN YANG TERLIBAT - FOLIO.
3. CARTA ORGANISASI JENTERA PENTADBIRAN NEGARA - FOLIO.

TINGKATN 4.
1. MENGHASILKAN PETA MINDA WAWASAN DIRI SAYA - FOLIO.
2. KEPEKAAN DAN TINDAKAN TERHADAP ISU DAN MASALAH SOSIAL DALAM MASYARAKAT
- PEMBENTANGAN/FOLIO.
3. PERUNTUKAN- PERUNTUKAN UTAMA PERLEMBANGAAN MALAYSIA.

TINGKATAN 5.
1. CIRI-CIRI PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT - FOLIO.
2. SALASILAH KELUARGA KEMBANGAN ANDA( SEBELAH AYAH DAN SEBELAH IBU )- FOLIO.
3. KESEDARAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN - ELAK VANDALISMA.

PERANAN PANITIA

BERIKUT ADALAH ANTARA PERKARA YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH PANITIA SEJAJAR DENGAN PERANANNYA SEBAGAI SEBUAH BADAN IKHTISAS: SPI BIL. 4 1986.

 • MEMPEROLEHI SUKATAN PELAJARAN YANG TERBARU ATAU KEMASKINI UNTUK KEGUNAAN AHLI-AHLI PANITIA.
 • MENYEDIAKAN RANGCANGAN MENGAJAR UNTUK KETIGA-TIGA PENGGAL DALAM TAHUN PERSEKOLAHAN.RANCANGAN MENGAJAR INI DISELARASKAN DI ANTARA GURU DALAM SESUATU TINGKATAN DAN DI ANTARA TINGKATAN DI MANA ADA KAITAN.
 • MEMILIH DAN MENCADANGKAN KEPADA PENTADBIR SEKOLAH BUKU TEKS UNTUK DIGUNAKAN OLEH PELAJAR BERDASARKAN KEPADA KESESUAIAN BUKU ITU DARI SEGI KEHENDAK SUKATAN PELAJARAN DAN TAHAP KEBOLEHAN MEREKA.
 • MEMILIH DAN MENCADANGKAN BUKU-BUKU RUJUKAN ATAU BAHAN-BAHAN BACAAN TAMBAHAN YANG SESUAI DENGAN KEERLUAN PEMBELAJARAN PARA PELAJAR DAN KEPERLUAN GURU UNTUK DIBEKALKAN DI PUSAT SUMBER SEKOLAH.
 • MENGKAJI DAN MENGANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PELAJAR DALAM SETIAP PEPERIKSAANDAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI KELEMAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.
 • MENGADAKAN MESYUARAT PANITIA SECARA BERKALA SEKURANG-KURANG SEKALI SEPENGGAL DAN MENGADAKAN PERJUMPAAN-PERJUMPAAN SECARA AD-HOC BILA DAN JIKA PERLU.
 • MENYELARASKAN SOALAN-SOALAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH YANG DISEDIAKAN BAGI TIAP-TIAP TINGKATAN DAN JIKA PERLU MENUBUHKAN BANK SOALAN.
 • MENGATUR PERJUMPAAN ATAU MESYUARAT DENGAN AHLI-AHLI PANITIA UNTUK MEMIKIR DAN MEMBINCANGKAN MASALAH-MASALAH BERHUBUNG DENGAN KAEDAH MENGAJAR SERTA MENCARI PENYELESAIAN KEPADA MASALAH TERSEBUT.
 • MEWUJUDKAN SEMANGAT SALING BEKERJASAMA DENGAN PERSATUAN DI SEKOLAH DAN MENJALINKAN HUBUNGAN KERJA YANG BOLEH MEMBANTU BAGI MENCAPAI MATLAMAT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.
 • BEKERJASAMA DAN BERTUKAR-TUKAR FIKIRAN, PENGALAMAN DAN KEMAHIRAN KEPAKARAN DENGAN PANITIA-PANITIA DI SEKOLAH-SEKOLAH BERHAMPIRAN.
 • MELANTIK SEORANG SETIAUSAHA DI KALANGAN AHLI UNTUK MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT DAN MENGEDARKAN MINIT ITU KEPADA SEMUA AHLI PANITIA.
 • MENYELENGGARAKAN FAIL-FAIL PANITIA DAN SEMUA MINIT ATAU LAPORAN MESYUARAT , SURAT MENYURAT DAN REKOD-REKOD YANG BERKAITAN.

Tuesday, November 10, 2009

SUKATAN PELAJARAN PSK TINGKATAN 4.

1. SUKATAN PELAJARAN PSK TINGKATAN 1.
2. SUKATAN PELAJARAN PSK TINGKATAN 2.

3. SUKATAN PELAJARAN PSK TINGKATAN 3.
4. SUKATAN PELAJARAN PSK TINGKATAN 4.
5. SUKATAN PELAJARAN PSK TINGKATAN 5.

CARTA ORGANISASI PSK

THE MALAY COLLEGE

CARTA ORGANISASI
PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TAHUN 2009

PENGERUSI
ENCIK MOHD RAUHI BIN MOHD ISA. KMN, PMP,AMP,PPT.
PENGETUA

TIMBALAN PENGERUSI
ENCIK SAFUAN BIN RABAEI
PENOLONG KANAN

NAIB PENGERUSI
1. ENCIK FAIRUZ BIN LEMAN
PENOLONG KANAN HEM
2. ENCIK ROSLAN BIN MUHAMMAD
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
MOHAMAD ZAMRI BIN ISMAIL
KETUA PANITIA

AHLI JAWATANKUASA
1. PN. AZNISHAM ABDUL GHAFAR
2. PN. AZLINDA BT MUDA
3. PN. AZIZAH BT ABU BAKAR
4. PN. NOOR AZIZAH BT MOHD AMIN
5. CIK YANTI BT MOHD AMIN
6. CIK NORALINA BINTI SAAD
7. PN. LES SUZINA BT JAMIL
8. PN. SHARIFAH NOR AZAM
9. PN. KAMARIAH BT MOHD ARSHAD
10. CIK ROSNANI BINTI GHAZALI
11. PUAN AZLINDA BINTI MUDA

DASAR PANITIA PSK

1. SETIAP ORANG MURID MESTI MEMPUNYAI BUKU TEKS DAN BUKU RAMPAIAN.
2. WAJIB MENGHADIRI KELAS SELAMA 80 MINIT YANG DIPERUNTUKKAN SEMINGGU.
3. MURID WAJIB MENGHADIRI KELAS PSK KECUALI MEMPUNYAI MASALAN TERTENTU.
4. WAJIB MENGIKUTI PROGRAM-PROGRAM PANITIA PSK YANG DIADAKAN SEPANJANG TAHUN.
5. MENDAPAT KEBENARAN DARI IBUBAPA ATAU PENJAGA BAGI MENGHADIRI SEBARANG PROGRAM.
6. MURID PERLU SENTIASA MENGAMALKAN SIKAP YANG BAIK SEPANJANG BERADA DI SEKOLAH.
7. SENTIASA MENGHORMATI GURU YANG MENGAJAR DAN SENTIASA MENGAMALKAN SIKAP TOLONG MENOLONG SESAMA RAKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.
8. PARA PELAJAR HARUS MENGHORMATI SEMUA WARGA MCKK IAITU GURU, STAF, PEKERJA AM DAN SESAMA PELAJAR.